U sklopu 22. Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike održat će se i FolkFest – natjecanje bosansko-hercegovačkih kulturno-umjetničkih drušava sa područja Sjeverne Amerike. 

 

Svi KUD-ovi moraju pripremiti po tri kola/igre, i to jednu revijalnu s kojom će se predstaviti publici, te jednu natjecitaljsku koja će biti ocjenjena od strane stručnog žirija, i jednu rezervnu koju će izvesti ukoliko bude dovoljno vremena za to.

NAPOMENA: Sva kola/igre/muzika/tekstovi pjesama/ilahija/kasida moraju biti u skladu sa bošnjačkom tradicijom i ne smiju se kositi sa moralnim vrijednostima Islamske zajednice. 

 

Matrice za kola/igre moraju se uploadovati, u .mp3 formatu, prema instrukcijama koje ćete dobiti nakon registracije. 

 

Da bi vaš KUD učestvovao na ovogodišnjim Susretima ispunite zahtjev ispod:

 

Rok za podnošenje ovog zahtjeva je 03. novembar 2017. 

 

Pri registraciji navedite ime pod kojim će vaš KUD ili hor  učestvovati jer ćete pod tim imenom biti najavljeni na Susretima i na na svečanoj dodjeli nagrada.

 

Podnošenjem ovog zahtjeva: 

 

1. Dajem saglasnost uvjetima i odredbama definisanim u Protokou o Organizaciji Susreta i svjedočim da moje/naše djelovanje i priroda posla nisu u suprotnosti sa načelima i ciljevima Islamske zajednice.

 

2. Obavezujem se da ću svoje aktivnosti i aktivnosti organizacije koju predstavljam u sklopu Susreta uskladiti sa Protokolom, kao i sa pravnim aktima Islamske zajednice kojima se reguliše organizacija Susreta.

 

3. Razumijem da sve moje/naše aktivnosti tokom susreta, kao što su prezentacije, diskusije, tribine, okrugli stolovi i druge aktivnosti, moraju imati prethodno odobrenje od strane organizatora i pokrovitelja Susreta.

 

4. Obavezujem se da ću sve sporove u sklopu Susreta  rješavati shodno Protokolu i pravnim aktima Islamske zajednice. 

 

5. Obavezujem se da ću/ćemo izmiriti sve finansijske obaveze prema Islamskoj zajednici, ako ih budemo imali, najkasnije 10 dana prije početka Susreta.

 

 6. Obavezujem se da ćemo na Susretima Bošnjaka nastupati u tradicionalnoj bošnjačkoj nošnji uz bosansku muziku/pjesme u kojima nema vulgarnosti i koje se ne kose sa moralnim načelima Islamske zajednice. 

 

7. Obavezujem se da ću sve matrice dostaviti Organizacionom odboru Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike u zadatom roku, a putem digiatlnog uploada. 

 

 

* Sva eventualna pitanja nam možete slati na:  susreti@icnab.com. 

 

 

  
Joomla forms builder by JoomlaShine