Rok za podnošenje ovog zahtjeva je 03. novembar 2017. Cijena po ekipi je $300.

 

 

Pri registraciji navedite ime pod kojim će vaša ekipa učestvovati jer ćete pod tim imenom biti najavljeni na turniru i na svečanoj dodjeli nagrada. 

 

Podnošenjem ovog zahtjeva: 

 

1. Dajem saglasnost uvjetima i odredbama definisanim u Protokou o Organizaciji Susreta i svjedočim da moje/naše djelovanje i priroda posla nisu u suprotnosti sa načelima i ciljevima Islamske zajednice.

2. Obavezujem se da ću svoje aktivnosti i aktivnosti organizacije koju predstavljam u sklopu Susreta uskladiti sa Protokolom, kao i sa pravnim aktima Islamske zajednice kojima se reguliše organizacija Susreta.

3. Razumijem da sve moje/naše aktivnosti tokom susreta, kao što su prezentacije, diskusije, tribine, okrugli stolovi i druge aktivnosti, moraju imati prethodno odobrenje od strane organizatora i pokrovitelja Susreta.

4. Obavezujem se da ću sve sporove u sklopu Susreta  rješavati shodno Protokolu i pravnim aktima Islamske zajednice. 

Obavezujem se da ću/ćemo izmiriti sve finansijske obaveze prema Islamskoj zajednici, ako ih budemo imali, najkasnije 10 dana prije početka Susreta.

 

* Sva eventualna pitanja nam možete slati na email:  susreti@icnab.com. 

 

 

  
Joomla forms builder by JoomlaShine