U sklopu 21. Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike održat će se i natjecanje džematskih horova koji izvode ilahije i kaside sa područja Sjeverne Amerike. Svi detalji vezani za natjecanje i registraciju horova biće objavljeni do 15. jula 2016. godine na ovoj stranici. 

Svi horovi moraju pripremiti po tri ilahije ili kaside, i to jednu revijalnu s kojom će se predstaviti publici, te jednu natjecitaljsku koja će biti ocjenjena od strane stručnog žirija, i jednu rezervnu koju će izvesti ukoliko bude dovoljno vremena za to.

Matrice za ilahije i kaside moraju se uploadovati, u .mp3 formatu, prema instrukcijama koje ćete dobiti nakon registracije. Da bi vaš hor učestvovao na ovogodišnjim Susretima ispunit zahtjev ispod: